Předmětem výtvarně-architektonické soutěžebylo nalezení podoby prostorového uměleckého díla,  Pomníku obětem 1. světové války, umístěného ve veřejném prostoru města Klatov, jenž umožní vytvoření pietního místa, meditační klidové zóny. Návrh  musel zohledňovat prostorové a koncepční vazby širšího  kontextu okolí.

Sochařsky, architektonicky či jinak umělecky formovaný objekt Pomníku obětem 1. světové války měl za úkol připomínat významné události dějin spojené se vznikem Československé republiky, vzdát hold jejich hrdinům a evokovat vzpomínku na jejich životní příběhy. Zvolená forma uměleckého díla musela vykazovat výraznou uměleckou kvalitu, musí být nadčasová, pracovat s prožitkem diváka, komunikovat se současnými i budoucími obyvateli města.

Předpokládalo se použití odolných materiálů. Bylo nutné zvážit ochranu proti možným vandalským zásahům.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.Vyhlašovatel

Město Klatovy

nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy

Sekretář soutěže

Ing. Dana Šillarová

pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu
Adresa: nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy
Tel/fax: 376 347 183
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Václav Chroust
Ing. Martin Kříž

Řádní členové poroty - nezávislí

Prof. akad. soch. Jan Hendrych
Ing. arch. Jakub Fišer
Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Ing. Eva Kováříková

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Ondřej Císler
Ing. arch. Petr Tej, PhD.

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 40 000,-
Václav Fiala

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
MgA. Michal Janiga

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Pavlína Kvita, Roman Kvita

[Hodnocení poroty]