Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu pomníku Václava Dolejška, který by formou uměleckého díla vyjádřil zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům. Návrh měl představovat kvalitní výtvarné, případně architektonické ztvárnění pomníku.

Pomník mohl libovolnou formou odkazovat jak na osobu Dolejška, tak na jeho práci. Ztvárnění pomníku a použití materiálů bylo zcela na uvážení autora.

Vyhlašovatel předpokládá umístění pomníku do centrálního travnatého kruhu parku Mazanka před budovou Ústavu termomechaniky AV ČR v pražském Ládví. Soutěžící mohli v odůvodněných případech využít i širší území parku.

Soutěž byla zcela otevřená, nebyla vyžadována účast autorizovaných osob (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Odhalení pomníku Václava Dolejška se předpokládá v průběhu roku 2017.

Jednofázová věřejná projektová architektonikco-výtvarná soutěž.

Porota doporučuje zadavateli vyzvat všechny oceněné účastníky k dopracování návrhů v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění, jehož hodnotící komise bude složena ze všech členů soutěžní poroty.
Doporučení k oceněným návrhům budou jejich zpracovatelům dále upřesněny a doručeny nebo
předány při osobním jednání s hodnotící komisí.


Vyhlašovatel

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jitka Brablecová

Velehradská 3, Praha 3, 130 00
Tel/fax: 724 762 402
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. et Mgr. Jana Pešlová, BcA – zastupitelka městské části Praha 8
JUDr. Jiří Malý – ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Mgr. Marie Kajprová – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Řádní členové poroty - nezávislí

MgA. Ondřej Císler
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. – historička a teoretička umění
Emerit. prof. Akad. soch. Kurt Gebauer
prof. Jindřich Zeithamml – Vedoucí pedagog Ateliéru sochařství, Akademie výtvarných umění v Praze

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Michal Blaháček, Ph.D. – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Náhradníci poroty - nezávislí

Monika Immrová – sochařka

Přizvaní znalci:

Ing. arch. Ivan Stuchlý CSc. – architekt parku

-

1. - 3. cena

Částka 25 000,-
Jakub Lipavský

[Hodnocení poroty]

-

1. - 3. cena

Částka 25 000,-
Akad. Soch. František Svátek

[Hodnocení poroty]

-

1. - 3. cena

Částka 25 000,-
Ing. arch. Jiří Lukeš
MgA. Roman Černohous, MgA. Štěpán Beránek,

[Hodnocení poroty]

-

1. - 3. cena

Částka 25 000,-
MgA. Jan Kovářík
Spolupráce: Dipl. Ing. Jan Proksa

[Hodnocení poroty]

-

1. - 3. cena

Částka 25 000,-
Ing. arch. Ondřej Tuček
Akad. Soch. Ladislav Sokoráč
Spolupráce: Ing. arch. Lenka Belánská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
MgA. Pavel Hošek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ing. arch. Václav Matějka
Ing. arch. Eva Šarochová

[Hodnocení poroty]