Předmětem soutěže Viladům v intravilánu obce byly architektonické studie viladomů na vymezeném pozemku, tvořícím součást zastavěného území obce.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty - závislí

Petr Veleba

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Alexandr Kroha
Daniela Grabmüllerová
Iva Poslušná
Radomíra Sedláková

Náhradníci poroty - nezávislí

Ladislav Brett
František Kulhánek
-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2013

Částka 75 000,-
Ing. Arch. Barbora Pinčíková a Ing. Arch. Martin Svoboda

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Částka 50 000,-
Ing. Arch. Gabriela Blažková a Ing. Arch. Veronika Dobešová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Částka 30 000,-
Ing. Arch. Gabriela Blažková a Ing. Arch. Veronika Dobešová