Předmětem soutěže Porotherm dům 2015 „Bydlení ve vatě“ byly architektonické studie rodinných domů nabízejících vysoký komfort bydlení s nízkými provozními, zejména energetickými náklady.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu
Sídlo: Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Tel./ fax: tel.: 383 826 300; fax: 383 826 315
e-mail: [email protected]; [email protected]

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT
Sídlo: Pražská 16, 102 21 Praha 10
Tel.: 602 342 514
e-mail: [email protected]; [email protected]

Sekretář soutěže

PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT

Pražská 16, 102 21 Praha 10
Tel.: 602 342 514
e-mail: [email protected]; [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Alexandr Kroha
prof. Ing. arch. Ján Stempel
Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně
předsedkyně poroty
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Náhradníci poroty - nezávislí

RNDr. Jiří Hejhálek, VEGA
Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ
PhDr. Matěj Šišolák, JAGA media
-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2015

Částka 50 000,-
Adam Michna

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena společnosti Wienerberger

Částka 25 000,-
Jiří Bužek / spoluautoři: Markéta Orságová, Radim Kyncl

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena vydavatelství Business Media CZ

Částka 30 000,-
Miroslava Padruňková, Jan Fiedler

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA media

Částka 15 000,-
Jan Vojtíšek, Jakub Staník

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství VEGA

Částka 15 000,-
David Korsa, Denisa Kanderová

[Hodnocení poroty]