Předmětem této konstrukční soutěže Energeticky efektivní dům se skládanou střechou byly architektonické studie, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využily možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako jsou např. lícové cihly TERCA Klinker apod.


Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Alexandr Kroha
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Ladislav Brett, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2011 - Energeticky efektivní dům se skládanou střechou

Částka 37 500,-
Bc. Pavel Steuer, Bc. Ondřej Stehlík

[Hodnocení poroty]

-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2011 - Energeticky efektivní dům se skládanou střechou

Částka 37 500,-
Ing. arch. Libor Kaplan

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Částka 50 000,-
Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Vít Podráský

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlením

Částka 50 000,-
Martin Bělkovský

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Částka 30 000,-
Ing. arch. Martin Franěk, Ing. Roman Brzoň

[Hodnocení poroty]