Předmět soutěže: projekty „komfortních rodinných domů“ navržených z cihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení v cihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary a dispozicí umožnily optimální využití.

 

Účel a poslání soutěže: inspirovat tvorbu kvalitních projektů rodinných domů, jejichž jednovrstvé zdivo je realizováno z kompletního cihlového systému POROTHERM.
Vyhlašovatel soutěže má na mysli projekty, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti, které kompletní cihlový systém POROTHERM nabízí. Projekty domů technicky vyspělých, materiálově kvalitních, energeticky úsporných, estetických cenově výhodných jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska užívání. Projekty domů, pro něž je charakterická vysoká úroveň pohody bydlení.

 

 


  Vyhlašovatel

  Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

  Porota

  Řádní členové poroty:
  Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
  Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
  Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
  Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
  Michal Wernisch, Springer Media CZ
  Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

  Náhradníci poroty:
  Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
  Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kritik architektury

  -

  Zlatá cena POROTHERM 2006


  Alexandr Kroha

  -

  Stříbrná cena POROTHERM 2006


  Radko Květ, spolupráce: Bořek Knytl, Richard Mátl

  -

  Bronzová cena POROTHERM 2006


  Štěpán Martinovský

  -

  Bronzová cena POROTHERM 2006


  Slavomír Novotný

  -

  Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj


  Martin Kačírek

  -

  Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení


  Radko Květ, spolupráce: Bořek Knytl, Richard Mátl

  -

  Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ


  Milan Grygar, Jaroslav Hobza, Helena Fischerová

  -

  Realizace výsledků


  Oceněné soutěžní návrhy jsou zařazeny do katalogu vyhlašovatele. Pokud klient vyhlašovatele projeví zájem o realizaci některého z vítězných návrhů, je mu zprostředkován kontakt s autorem.