Předmět soutěže: projekty „komfortních rodinných domů“ navržených z cihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení v cihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary a dispozicí umožnily optimální využití.

 

Účel a poslání soutěže: inspirovat tvorbu kvalitních projektů rodinných domů, jejichž jednovrstvé zdivo je realizováno z kompletního cihlového systému POROTHERM.
Vyhlašovatel soutěže má na mysli projekty, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti, které kompletní cihlový systém POROTHERM nabízí. Projekty domů technicky vyspělých, materiálově kvalitních, energeticky úsporných, estetických cenově výhodných jak z hlediska výstavby, tak i z hlediska užívání. Projekty domů, pro něž je charakterická vysoká úroveň pohody bydlení.

 

 


    Vyhlašovatel

    Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

    Porota

    Řádní členové poroty:
    Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
    Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
    Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
    Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
    Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
    Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
    Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
    Michal Wernisch, Springer Media CZ
    Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

    Náhradníci poroty:
    Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
    Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kritik architektury

    -

    Zlatá cena POROTHERM 2006


    Alexandr Kroha

    -

    Stříbrná cena POROTHERM 2006


    Radko Květ, spolupráce: Bořek Knytl, Richard Mátl

    -

    Bronzová cena POROTHERM 2006


    Štěpán Martinovský

    -

    Bronzová cena POROTHERM 2006


    Slavomír Novotný

    -

    Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj


    Martin Kačírek

    -

    Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení


    Radko Květ, spolupráce: Bořek Knytl, Richard Mátl

    -

    Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ


    Milan Grygar, Jaroslav Hobza, Helena Fischerová

    -

    Realizace výsledků


    Oceněné soutěžní návrhy jsou zařazeny do katalogu vyhlašovatele. Pokud klient vyhlašovatele projeví zájem o realizaci některého z vítězných návrhů, je mu zprostředkován kontakt s autorem.

    Další výsledky soutěží