Druh soutěže: přehlídková, neanonymní, jednokolová soutěž

 

Předmět soutěže: Stavby lokalizované na území České republiky, postavené z cihlového systému POROTHERM a kolaudované do 26. 5. 2006

 

Účel soutěže: Uskutečnit přehlídku staveb z cihlového systému POROTHERM ( bez rozlišení účelu využití a jejich typologického zařazení), presentovat tyto stavby a ocenit nejlepší z přihlášených staveb


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Porota

Řádní členové poroty:
Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
Michal Wernisch, Springer Media CZ
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kritik architektury

-

Cena společnosti Wienerberger


Tomáš Turek, spolupráce: L. Bureš (Vila č. 30, Praha 8 – Trója)

-

Zvláštní cena společnosti Wienerberger


Karel Vaverka, KVprojektstav, s.r.o. (Obytný komplex Na Kopcích 380-389 v Třebíči)