Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou stavby lokalizované na území České republiky, postavené z cihlového systému POROTHERM a dokončené do 20. května 2007, kromě staveb v této soutěži již oceněných. Dokončenou stavbou se rozumí stavba, kterou lze užívat v souladu s platným stavebním zákonem.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota

Řádní členové závislí:
Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty nezávislí:
- Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
- Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
- Ing. arch. Jitka Pálková, Springer Media CZ
- Ing. Irena Plocková, MPO ČR
- Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
- Ing. Lidmila Ziková, CSc., JAGA MEDIA

Náhradníci poroty nezávislí:
- Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
- Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
- Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

-

Cena společnosti Wienerberger – Nejlepší realizace z cihlového systému POROTHERM 2007

Částka 100 000,-
rodinný dům ve Vraném nad Vltavou, autor: Ján Stempel

[Hodnocení poroty]

-

Cena společnosti Wienerberger – Nejlepší realizace z cihlového systému POROTHERM 2007

Částka 50 000,-
rodinný dům v Řevnicích, autor: Ladislav Lábus

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena společnosti Wienerberger

Částka 50 000,-
přestavba a přístavba základní školy v Suchdole nad Lužnicí, autor: Jaromír Kročák

-

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA MEDIA

Částka 50 000,-
rodinný dům ve Vidově u Českých Budějovic, autor: Adam Lenc