Předmětem soutěže byl návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.

 

 Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Organizátor

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Refuel, s.r.o. / Babákova 2153/8, 148 00 Praha

Sekretář soutěže

Ing. arch. Hana Špačková

Odbor rozvoje a územního plánování
Žižkova 227/1, 4. patro, kancelář č. 117
566 688 192, 734 510 789
[email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. David Mikulášek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Josef Klement, místostarosta
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta, místopředseda poroty
Ing. Mgr. Lucie Radilová, krajinářka města, Žďár nad Sázavou

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

MUDr. Jan Mokříš, radní
Mgr. Zdeněk Navrátil, radní
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Dana Příhodová
Ing. arch. Saman Saffarian, proděkan FUA TUL

Přizvaní odborníci:
Ing. Irena Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou
Ing. Rostislav Košťál, dopravní expert

1

Částka 200 000,-
MS plan s.r.o.
Ing. arch. Michal Šourek
akad. arch. Pavel Hřebecký
Spolupráce: , Ing. arch. Kateřina Holotvá , Ing. arch. Linda Svobodová , Ing. arch. Milan Ševčík , Bc. Kateřina Fišerová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D.
Ing. arch. Jakub Czapek , Ing. arch. Karolína Langnerová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing. Klára Zahradníčková MA
Ing. arch. Martina Grimmová , Ing. arch. Štěpán Matějka
Spolupráce: , Ing. arch. Zdeňka Linhartová , Ing. arch. Alexandra Krejčí

[Hodnocení poroty]