Předmět soutěže: Zpracování komplexního architektonického návrhu řešení stavby č.p.1751/II a úpravy terénu bastionu XXXI novoměstského opevnění, Horská ul., Praha 2 tedy tvarového, dispozičního, provozního a technologického řešení s ohledem na kulturně – historický kontext a výjimečnost této pohledově exponované lokality v rámci Pražské památkové rezervace.

 


Vyhlašovatel

Městská část Praha 2

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

Porota

Řádní členové poroty
Ing. arch. Václav Vondrášek, MČ Praha 2 – zástupce starosty;
Ing. Jiří Paluska, MČ Praha 2 – zástupce starosty
Ing. arch. Petr Malínský (ČKA)
Ing. arch. Jan Sedlák (ČKA)
JUDr. PhDr. Jiří Plos (ČKA)

Náhradníci poroty:
Ing. arch. Martina Bártová (NPÚ)
RNDr. Radim Perlín
Ing. Martin Žižka

1

Částka 90 000,-
MCA atelier, s.r.o., Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Miroslav Cikán

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ing. arch Jana Strachotová, Ing. arch. Milana Šnajdrová, Ing. arch. Michal Mihalčík, Lina Procházková, Jáchym Pešek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Ing. arch Marta Šimoníková

[Hodnocení poroty]

-

Udělené zvláštní odměny:

Částka 25 000,-
Ing. arch. Barbora Jenčková, Ing. arch. Richard Halama, Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík, Ing. arch. Pavel Táborský

-

Udělené zvláštní odměny:

Částka 25 000,-
Atelier 111 architekti, s.r.o., Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Lukáš Smetana, Ing. Alena Hynková CSc, Jiří Prokopec