Předmět soutěže

Zpracování architektonického návrhu řešení centrální části Královské obory v Praze 7. Řešení zahrnuje území dna bývalého rybníka vymezené vnitřním okrajem okružní komunikace ve stupni studie.

Účel soutěže
Vyhledání nejvhodnějšího celistvého a vyváženého řešení předmětu soutěže, splňujícího požadavky vypisovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, které bude dále dle finančních možností vyhlašovatele rozpracováno do projektové dokumentace a následně připraveno k realizaci.


Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Sekretář soutěže

Ing. Martin Kovář

Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou architekturu
Na Lysinách 460/28, 147 00 Praha 4, Tel: 241 770 767, e-mail: [email protected]

Porota

Řádní porotci:
Ing. Vladimír Študent
Ing. Kateřina Vaculová (ve 2. kole Ing. Radek Bouška)
Ing. Václava Čermáková
JUDr. Tomáš Vavřinec
Ing. Arch. Stanislav Stránský
Ing. Arch. Zdeněk Lukeš
Ing. Ivana Síbrtová

Náhradníci závislí:
Ing. Radek Bouška
Ing. Jana Onderová (ve 2. kole Ing. Ondroušek)
Ing. Jan Hrdlička
Ing. Arch Jana Stejskalová
Ing. Hana Horská

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. Kamila Krejčiříková, Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. arch. Pavel Ullmann

2

Částka 90 000,-
Neudělena.

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Anna Štancová, Ing. arch. Adriaan de Kroon

-

Udělené odměny

Částka 100 000,-
Třem soutěžícícm postupujícím do II. kola soutěže byla udělena odměna