Předmět soutěže: Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení území „bývalého premonstrátského statku v Nebušicích“- jižně od kostela sv. Cyrila a Metoděje. Účelem soutěže bylo nalezení a rozmístění nové náplně do stávajícího areálu v kontextu obce a získání urbanistické studie nového (správního, obchodního a společenského) centra Nebušic.


Vyhlašovatel

Městská část Praha-Nebušice

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Aulík

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Členové poroty závislí:
Ing. Zdeněk Čermák - člen zastupitelstva a výbor pro výstavbu a územní rozvoj MČ Nebušice
Libor Přerost - starosta MČ Nebušice

Členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Jan Sedlák (FA ČVUT Praha, atelier S.P.S.)

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
ing. Petr Mužík - člen výboru pro výstavbu a územní rozvoj MČ Praha - Nebušice
ing. Hana Lichnovská - členka výboru pro výstavbu a územní rozvoj MČ Praha - Nebušice

Náhradníci poroty nezávislí:
MgA ing. arch. Michal Fišer (atelier: Tři architekti, Praha)

1


Neudělena.

2

Částka 100 000,-
Grido, architektura a design a Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, spoluautor Ing. arch. Juraj Kováč

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
AI-DESIGN, Ing. arch. Petr Vágner

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Ondřej Dušek a Ing. arch. Michal Bartošek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Helena Sudková, Marek Kundrata, Jonáš Krýzl, Anna Přibylová, Žofie Raimanová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
Ing. arch. Hanuš Hörtel

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
AMA invest s.r.o., Ing. arch. Iva Veselá, Ing. Lenka Schröpferová, Ing. Martin Mucha, Ing. Karel Böhm

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
Jiří Žid, Bc. Jana Hlavová, Ing. arch. Vladimír Balda

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
EKOEGNINEERING CZ, Ing. arch. Radim Kounek, Ing. arch. Zuzana Hocková, Ing. Jaroslav Lesenský

[Hodnocení poroty]