Předmět soutěže: Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu.

Termín konání: 10. 8. - 16. 10. 2009 (I. kolo), 30. 10. - 4. 12. 2009 (II. kolo)


Vyhlašovatel

MČ Praha-Zbraslav

Porota

Řádní členové poroty

Ing. Renata Hůrková
Ing. arch. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Ivan Vavřík
Ing. akad. arch. Petr Hájek
Doc. ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D


Náhradníci poroty

Ing. Dagmar Kobylková
Ing. Zuzana Vejvodová
Ing. arch. Jiří Knesl
Ing. arch. Pavla Pannová

1

Částka 250 000,-
třiarchitekti, MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Tomáš Bílek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Ing. arch. Jiří Valert, Ing. arch. Michal Valert, Ing. arch. Tomáš Petrášek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Ing. arch. Petr Lacko, Ing. arch. Filip Tittelbach, Ing. arch. Lenka Dvořáková, Ing. arch. Markéta Burešová, Ing. arch. Tereza Schneiderová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
A1Architects, MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Vít Svoboda

-

Odměna

Částka 50 000,-
MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, MgA. Tamara Volná, Ing. arch. Tomáš Petrášek