Předmětem soutěže byl urbanistický a architektonický návrh přestavby území stávajícího autobusového nádraží v Kladně. Cílem přestavby území nádraží je v 1. etapě zbudování moderního multimodálního terminálu městské a dálkové dopravy v souvislosti s chystanou revitalizací pěší zóny v centru města a budoucím rozvojem brownfieldů v bývalé Vojtěšské huti.  V 2. etapě budou doplněny další objekty s různou náplní podle bodu 2.4 Hlavní témata soutěže. Prostor se stane soudobým dopravním uzlem, východiskem pro cestující nejen do centra města a především plnohodnotnou součástí městského centra.

Dvoukolová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 51, Kladno
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Milan Volf, primátor
Tel/fax: +420 312 240 540
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Arch. Anna Anděrová

OAÚR
Adresa/Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, 272 51, Kladno
Tel/fax: 312 604 132
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. František Müller
Ing. arch. Ondřej Rys
Ing. Arch. František Müller, architekt Statutárního města Kladna
Ing. Arch. Ondřej Rys, předseda Komise RM pro rozvoj města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Jehlík
Tomáš Ctibor
Ing. Jan Špilar
Ing. Akad. Arch. Sylva Matějková
Ing. Jan Pustějovský, PhD.

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Milan Volf, primátor
Ing. Zdeněk Slepička, tajemník Magistrátu města Kladna

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Kristina Ullmannová
Ing. Petr Urbánek
Václav Brejška

Znalci soutěžní poroty:

Petr Šlegr, CEDOP
Ing. Radovan Víta, vedoucí Odbor odboru životního prostředí
Ing. Tomáš Fujan, vedoucí Odbor odboru dopravy a služeb
JUDr. Jiří Holub, vedoucí Odbor odboru investic
Ing. Arch. Tomáš Cach, zpracovatel Cyklogenerelu Statutárního města Kladna
Ing. Ludomír Landa, ředitel ČSAD
Mgr. Ilona Binhacková, vedoucí oddělení evropských fondů a dotací odbor

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 260 000,-
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 260 000,-
Ing. arch. Kamil Zezula

[Hodnocení poroty]

3

Částka 155 000,-
Ing. arch. David Pavlišta

[Hodnocení poroty]