Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu výtvarně-prostorového řešení expozice "Příběh města České Budějovice" včetně zapojení exponátů, modelů, audiovizuální techniky, osvětlení a návrh nového mobiliáře pro jeden vybraný výstavní sál (z celkem tří výstavních sálů o celkové rozloze 386 m2 určených pro budoucí expozici Příběh města České Budějovice).


Vyhlašovatel

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. František Štangl, ředitel muzea
Tel/fax:391 001 525
E-mail:[email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Helena Stejskalová

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Tel.: 391 001 501, 775 250 652
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Nora Jelínková, náměstkyně ředitele, kunsthistorička a spoluautorka libreta
PhDr. Jiří Petráš, vedoucí oddělení Společenských věd a hlavní autor libreta
Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek Odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu Jihočeského kraje, zřizovatele Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jakub Našinec
Mgr. A. Luboš Zemen
Ing. arch. Luděk Kamiš
Mgr. Filip Lýsek, ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově

Náhradníci poroty - závislí

Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení zřizovaných organizací Odboru kultury a
památkové péče Jihočeského kraje, zřizovatele Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 21 000,-
Ing. Michal Říha; Ing. arch. Martin Špičák; Ing. arch. Kateřina Frejlachová; Bc. Tadeáš Říha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 17 000,-
Mgr. arch. Milena Benes

[Hodnocení poroty]