Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přístavby mateřské školy Máj v Jičíně v rozsahu návrhu přístavby ke stávající budově mateřské školy, návrhu parkoviště pro učitele a rodiče žáků školy, zakomponování přístupové komunikace k parkovišti mateřské školy do návrhu, návrhu úpravy a vybavení zahrady mateřské školy.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Jičín

Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: JUDr. Jan Malý – starosta města
Tel/fax:493545100
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Lenka Hollerová, DiS.

Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Tel/fax:493 545 184
E-mail:[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hamáček – závislý, místostarosta města Jičín
Bc. Lenka Černá - závislá, ředitelka MŠ Máj

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Jan Malý – závislý, starosta města Jičín
Ing. Jan Jiřička – závislý, místostarosta města Jičín

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Martin Misík
Ing. Miroslav Pyciak - nezávislý, zahradní a krajinná architektura,

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Ondřej Bodlák – závislý, vedoucí Odboru ÚPRM
Ing. Miroslav Kazda - závislý, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Martin Mezera – závislý, vedoucí oddělení SPP
Ing. arch. Radek Jiránek – závislý, městský architekt - Jičín
Karel Valnoha – nezávislý, rozpočtář Jičín

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze
s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 90 000,-
P6PA - Architects, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Bianco architects, s.r.o.

[Hodnocení poroty]