Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu rodinného nebo bytového domu či jiné stavby s nízkou spotřebou energie využívající převážně izolační systémy nebo materiály Rockwool. Navržená stavba musela odpovídat klasifikaci stupně tepelné náročnosti budov kategorie A (mimořádně úsporná) nebo kategorie B (velmi úsporná) dle ČSN 73 0540-2.

Počet odevzdaných návrhů (projekt + rekonstrukce): 64 


Vyhlašovatel

Rockwool, a.s.

Porota

Řádní členové

Ing. arch. Oleg Haman
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, C.B.E.
Ing. Tomáš Korec
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. arch. Vladimír Merta
Ing. arch. Josef Smola
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.


Náhradníci

Ing. arch. Mojmír Hudec
Ing. Zdeněk Kobza
Ing. Jan Novák
Ing. akad. arch. Vladimír Štulc

1


Neudělena.

2

Částka 70 000,-
- Ing. arch. Hana Urbášková, PhDr. – Energeticky šetrný RD, Dřevostavba ve svahu využívající pasivní sluneční energii

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Bc. Tomáš Hlavsa, FA VUT Brno – Pasivní dům v Pouzdřanech

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ondřej Chybík, FA VUT Brno – Český nízkoenergetický rodinný dům 2009

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Jaromír Veselák, Ing. Kamil Staněk – Dům Havránek – Plzeň, Na Výsluní

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ondřej Stehlík, FA VUT Brno – ROTATING HOUSE

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Arch. Jasan Burin, Arch. Marco Maio, Zdeněk Jiran – Soulad Bydlení s přírodou – „John Ruskin – Hnízdo pohody“

[Hodnocení poroty]