Předmětem architektonické soutěže bylo řešení proměny volných prostranství mezi domy ohraničených ulicemi Krašovská, Toužimská, Žlutická a Studentská v Plzni na sídlišti Košutka (tzv. „Vnitrobloku Krašovská“). Vyhlašovatel očekával návrhy řešení vnitrobloku jako převážně volné ozeleněné plochy určené pro odpočinek a volnočasové aktivity všech generací uživatelů, které budou doplněny o základní vybavenost.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Městský obvod Plzeň 1

alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Zastupuje: Mgr. Miroslav Brabec, starosta
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: 2dibh62
ústředna: 378 031 115

Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

U Lomu 139, U Lomu 139, 338 42 Hrádek
Tel/fax: 739 095 871
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA - 1. místostarostka MO Plzeň 1
M Arch Marek Sivák, Pěstuj prostor, z. s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Romana Tomašuková, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MO Plzeň 1
Ing. arch. Irena Králová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 120 000,-
Ing. arch. Ondřej Rys

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. Tereza Mácová
Autoři: Ing. arch. Tomáš Horalík
Spolupracovníci: Ing. arch. Alice Boušková, Bc. Kristýna Vaverková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
PLUKK + FARA-ON union s.r.o.
Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller
Autoři: Ing. arch. Martin Křivánek

[Hodnocení poroty]