Předmětem soutěže bylo zkvalitnění veřejného prostoru před terminály 1 a 2, a to zejména zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření reprezentativních pobytových prostranství, kultivace vegetačních úprav a reklamních ploch. Zároveň byla požadována vize urbanistického řešení s pevně zakotvenou dopravou pro výhledový stav na rok 2030.

Dvoukolová veřejná ideová urbanisticko-dopravní soutěž.

 


 


Vyhlašovatel

ČESKÝ AEROHOLDING, a.s.

ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Sekretář soutěže

Ing. arch. Vladimír Zdvihal

Adresa: Zavadilka 2539, 370 05 České Budějovice
Tel/fax: + 420 602 403 337
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Ing. David Olša, vyhlašovatel
Ing. Jiří Pos, vyhlašovatel
Ing. akad. arch. Jan Šépka, IPR Praha

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Jehlík
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc.
Ing. arch. MgA Osamu Okamura
Ing. arch. Regina Loukotová, Phd.

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jiří Kraus, Letiště Praha, a.s.
Ing. Marek Zděradička, IPR Praha

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Vladimír Sitta
Ing. arch. Jaroslav Wertig
1

Částka 600 000,-
Účastník: rala s.r.o. / Autoři: Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Josef Filip, Ph.D., Bc. Tomáš Cirmaciu, Bc. Pavel Fajfr, Bc. Tomáš Kroužil

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Účastník: Sdružení – CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík / Autoři: Ing. arch. Martina Chisholm, Ing. Václav Malina, Ing. Jan Mužík / Spolupracující osoby: Ing. David Richard Chisholm, Ing. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Evžen Dub, Ing. Daniel Šimpach, Ibc. Yuliya Pozynich

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Účastník: D3A spol. s r.o. / Autoři: Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima / Spolupracující osoby: Ing. Daniel Polič, Ph.D., Ing. arch. Petra Barotková, Milan Bulva, Ing. arch. Lenka Chmelířová, Ing. arch. Miroslav Juren, Ing. arch. Eva Macková, Ing. Jan Přikryl, Ing. arch. Jana Školníková

[Hodnocení poroty]