Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu provozní budovy městského stadionu a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady.


Vyhlašovatel

Město Semily

Husova č.p. 82, PSČ 513 01 Semily, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jan Farský – starosta města

Sekretář soutěže

Ing. Jana Dvořáková

Husova č.p. 82, PSČ 513 01 Semily, Tel/fax: 725 997 231, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Jiří Janďourek

Řádní členové poroty - závislí

Jan Farský
Stanislav Palas

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Kovalský

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 110 000,-
Echorost architekti – Ing. arch. March. Jiří Pavlíček, Ing. arch. Jaroslav Hulín

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Ing. Tomáš Kalhous, Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Ing. arch. Jiří Švehlík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]