Předmět soutěže:  Návrhy rodinných domů, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívaly možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako např. lícové cihly TERCA apod. Kompletním systémem POROTHERM se rozumělo výrobky, případně technická řešení, které byly uvedeny v příručce „Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM, 11. vydání – září 2007“.

 


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota

Řádní členové poroty

Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno
Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)
Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr


Náhradníci

Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt

-

Hlavní cena POROTHERM dům

Částka 200 000,-
Ing. arch. Jan Tesař

[Hodnocení poroty]

-

Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a.s.

Částka 100 000,-
Ing. arch. Jozef Seman

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Částka 50 000,-
Ing. arch. Pavel Chládek

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Částka 50 000,-
SPORADICAL, s.r.o. - Brandon Cari, Josef Kocián, Ing. arch. Aleš Kubalík, Jakub Našinec, Alexandra Prymusová, Veronika Sávová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství Business media CZ

Částka 50 000,-
Ing. arch. Petr Kasl

[Hodnocení poroty]