Předmět soutěže: Zpracování architektonického a výtvarného návrhu „ Realizace trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích“, rozpracování projektu této realizace a výtvarné řešení logotypu a grafického manuálu k expozici.

Soutěž byla v I. kole anonymní ve II. kole neanonymní.

 

Architektonická soutěž jako dobrodružství - Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica

Výstava v Museu v Ústí nad Labem (2. patro, vstup z ulice Brněnské) je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hod., a to až do 25. října 2011. Uzavřena je kromě pondělků také 5. a 6. 7., 17. a 28. 9. 2011.


Vyhlašovatel

COLLEGIUM BOHEMICUM, o.p.s.

Řádní členové poroty - závislí

Doc. Mgr. Michal Koleček PhD.
Mgr. Blanka Mouralová
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Mgr. Jan Šícha

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Tomáš Hradečný
Ing. David Prudík
Mgr. Ondřej Jakubec PhD.

Náhradníci poroty - závislí

Zbyněk Baladrán

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 250 000,-
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Petr Lešek (PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o.), MgA. Zuzana Brychtová Horecká, MgA. Jana Delafontaine, Jean Marie Delafontain, Ondřej Šorm (Grafické studio Kultivar)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. arch. Kristina Magasaniková, Ing. arch. Jan Magasaník, Ing. arch. Roman Prachař, Matias Labarca Clausen, arkitekt MAA (studio Najbrt)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
akad. arch. Jiří Javůrek (SGL projekt, s. r. o.)

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
Ing. arch. Petr Dobrovolný, Ing. arch. Radim Horák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Andrej Fencl

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Kryštof Štulc

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, MgA Marcela Steinbachová, Ing. arch. Matyáš Sedlák, David Korecký, MgA. Adéla Svobodová

[Hodnocení poroty]