Předmětem soutěže bylo nalezení nejlepšího řešení na rekonstrukci Ješutova náměstí a náměstí II. odboje. Cílem soutěže bylo pro město Bystřice najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru a řešení dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství města.

Jednofázová projektová architektonicko – krajinářská  soutěž o návrh.
Vyhlašovatel

Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25
257 51 Bystřice

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA studio / CCEA MOBA
cceamoba.cz
Igor Kovačević
[email protected]

Předseda poroty

Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Řádní členové poroty - závislí

Michal Hodík, starosta
Tomáš Russe, člen komise pro výstavbu

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jan Vaněček, architekt

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Vít Dvořák – místní zeleň

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Luboš Františák
Viktor Schwab, Matěj Ondruch

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
BY architects
MgA. Markéta Zdebská
Marek Žáček, Michaela Křižáková, Marie Čáslavská

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Jakub Popela
Alena Popelová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 16 000,-
NEUHÄUSL HUNAL
Ing. arch. Matěj Hunal, Ing. arch. Ivan Březina
David Neuhäusl, Veronika Paľová, Jakub Zelenák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 16 000,-
ATELIER HORKÝ
Ing. arch. MgA. Jan Horký

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 16 000,-
Ing. arch. Roman Prachař, Ing. Ondřej Valigura
Julie Horáčková, Jiří Valenta

[Hodnocení poroty]