Předmětem soutěže bylo řešení investičního záměru rekonstrukce ve smyslu změny dokončené stavby kulturního centra Svratka a radnice, nacházející se na ulici Veslařská 56 v Brně, v centrální části městské části Brno-Jundrov, a to i s návazností na její bezprostřední okolí

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.
Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov

Veslařská 56, Brno 637 00
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ivana Fajnorová, starostka MČ Brno-Jundrov
Tel.: +420 606 711 645
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Bc. Hana Longínová

ÚMČ Brno-Jundrov
Veslařská 56, Brno 637 00
Tel.: +420 725 949 600
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek

Řádní členové poroty - závislí

Ivana Fajnorová – starostka MČ Brno-Jundrov, místopředsedkyně poroty
Ing. arch. Petr Kameník – zastupitel MČ Brno-Jundrov

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jana Ocelková – vedoucí stavebního úřadu MČ Brno-Jundrov

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 220 000,-
Ing. arch. Tomáš Hanus
Jan Holub

[Hodnocení poroty]

2

Částka 170 000,-
Ing. arch. MgA. Jan Horký

[Hodnocení poroty]

3

Částka 160 000,-
ADAM RUJBR ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Adam Rujbr
Spolupráce: Ing. arch. Klára Šedivá , Ing. arch. Kateřina Gayerová , Ing. arch. Vít Benda , Ing. arch. Karolína Stehlíková

[Hodnocení poroty]