Cílem rekonstrukce jediného krematoria v kraji bylo v první řadě přizpůsobení jeho prostor pro návštěvníky
současným nárokům na komfortní užívání a současně zajistit kvalitativně novou úroveň vzhledu stavby.
Současný nevyhovující stav je dán řadou nekoordinovaných přestaveb v minulosti, které se podepsaly i na
interiéru a dosluhující životností opláštění stavby, které má nedostatečné technické parametry a je zdrojem
neúnosných tepelných zisků a ztrát. Současně měla být rekonstrukce citlivá k původnímu návrhu z šedesátých
let a jeho objemovému řešení.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.
Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
a
Krematorium Ostrava, a.s.
Těšínská 710, 710 07 , 729 30 Ostrava
zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Ivo Furmančík, člen představenstva
tel: +420 596 248 466
email: [email protected]


Sekretář soutěže

Jiří Burysz

tel: +420 599 442 276
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy
Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ivo Furmančík, Krematorium Ostrava a.s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Jan Hájek, pohřební služba
Martin Strakoš, NPÚ Ostrava
Cyril Vltavský, útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO
Jindřich Jansa, rozpočtář
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 340 000,-
Meerkatelier
Ing. arch. Jindřich Synek
Ing. arch. Jaroslav Minařík, Ing. arch. Jiří Kočí

[Hodnocení poroty]

3

Částka 210 000,-
NEUHÄUSL HUNAL
Ing. arch. Ivan Březina
Ing. arch. ing. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj Hunal
Spolupráce: Ing. arch. Veronika Pal’ová, Ing. arch. Jakub Zelenák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 90 000,-
Atelier 99
Ing. arch. Veronika Hladíková
Bc. Šimon Štrba
Ing. arch. Lucie Pešáková Surá
Spoluautor:

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 90 000,-
Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Karel Filsak, Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Karel , Filsak, Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
Spolupráce: Ing. arch. Vendula Bažová

[Hodnocení poroty]