Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci podchodu na náměstí Práce ve Zlíně a návrh řešení návazných okolních ploch.

 

Vernisáž výstavy soutěžních návrhů se bude konat ve čtvrtek 11. 8. 2011 v 17hod. v prostorách kulturního institutu Alternativa (Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín).

Výstava potrvá do 8. 9. 2011 (po - pá 8 - 12hod., 13 - 17 hod, so: 10 - 16hod.).


Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Předseda poroty

Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Miroslav Adámek, primátor města (omluven z pracovních důvodů, hlasuje Mgr. Pavel Jungmann)
Mgr. Eva Štauderová, 1. náměstkyně primátora
Ing. arch. Dagmar Nová, hlavní architektka města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Pavel Jungmann, člen Rady města Zlína
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí MMZ

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 160 000,-
Ing. arch. Pavel Chládek, spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Hošek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Ing. arch. Ivan Bergmann, spolupráce: Ing. Pavel Srba, Jiří Dobeš

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Pavel Míček

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 13 000,-
Bc. Kamil Koláček, Bc. Petr Juráň, Atelier RAW s.r.o., Brno

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 13 000,-
Ing. arch. Pavel Martinek, Ing. arch. Petr Janda, spolupráce: Michaela Roženská,Barbora Simajchlová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 13 000,-
Ing. arch. Roman Nevrla, Ing. arch. Josef Smutný, spolupráce: Miloslav Mučička, Mirek Peterka, Magda Valchařová, Iveta Závodná (ilex design s.r.o.)

[Hodnocení poroty]