Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na rekonstrukci skautské mohyly Ivančena a jejího okolí.


Vyhlašovatel

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Moravskoslezský kraj

Mgr. Václav Dobrozemský, předseda krajské rady Junáka, Syllabova 1269/16, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Jalůvka

Tyršova 1098, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel: +420776162875, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Ondřej Kupka, zpravodaj Výkonné rady Junáka
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce Malenovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Kamil Mrva
Ing. arch. Milan Sýkorský
Ing. Iva Škrovová
Ing. arch. Martin Foldyna
Mga. BcA. Tomáš Skalík

Náhradníci poroty - závislí

Jan Zahradník
Ing. arch. Petr Klápště

Náhradníci poroty - nezávislí

ak. soch. Miroslav Rybička
Ing. Petr Fiala
Kamil Herůdek
1

Částka 11 000,-
Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Petr Buryška, Ing. arch. Simona Ledvinková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 8 000,-
H3Tarchitekti - Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 5 000,-
Ing. Lukáš Křižan, Ing.arch. Václav HUA Kocián, MgA. Natalie Chalcarzová

[Hodnocení poroty]