Předmět soutěžní přehlídky: Předmětem soutěžní přehlídky bylo zdokumentování rekonstrukce rodinného nebo bytového domu či jiné stavby na nízkoenergetický standard převážně využívající převážně izolační systémy nebo materiály Rockwool. Stavba musela odpovídat klasifikaci stupně tepelné náročnosti budov kategorie A (mimořádně úsporná) nebo kategorie B (velmi úsporná) dle ČSN 73 0540-2.

 

Počet odevzdaných návrhů (projekt + rekonstrukce): 64 

 


Vyhlašovatel

Rockwool, a.s.

Porota

Řádní členové

Ing. arch. Oleg Haman
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná
Ing. Tomáš Korec
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. arch. Vladimír Merta
Ing. arch. Josef Smola
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.


Náhradníci

Ing. arch. Mojmír Hudec
Ing. Zdeněk Kobza
Ing. Jan Novák
Ing. akad. arch. Vladimír Štulc

1


Neudělena.

2

Částka 40 000,-
Ing. Bc. František Denk – T.R.A.F.O. – Technická Rujna Adaptovaná Funkci Obytné, přestavba bývalé trafostanice na bydlení, Praha-Smíchov

[Hodnocení poroty]

3


Neudělena.