Předmětem urbanisticko-architektonické soutěže budoucí zástavby Žlutého kopce na Starém Brně bylo řešení koncepčního návrhu daného území a jeho zástavby.

Zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně si zadavatel definoval v memorandu o výstavbě na území městské části: „Městská část požaduje na svém území zřízení lokality pro rozvoj nové vilové čtvrti na Žlutém kopci, jako nedílnou součást městské struktury. Urbanistické uspořádání stanoví veřejná architektonická soutěž“.

Užší jednofázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž.
Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Za zadavatele jedná: Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Tel: 542 526 307
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jana Výtisková

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Tel: 542 526 314
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Vojtěch Mencl
Ing. arch. Petr Bořecký
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – radní města Brna pro oblast územní plánování a rozvoje

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Martin Landa, 1. místostarosta MČ Brno-střed pro oblast životního prostředí
MgA. Jakub Kořínek – člen komise STAKO při RMČ BS

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Václav Navrátil
Ing. Michal Palaščák

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jana Pelikánová, OÚPR MMB
Ing. arch. Martin Zedníček, OPP MMB
Ph.Dr. Zdeněk Vácha, NPÚ
Ing. Adolf Jebavý – dopravní řešení

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 200 000,-
EA architekti s.r.o.
Ing. arch. Zdeněk Eichler, Ing. arch. Eva Eichlerová
Spoluautor: Ing. arch. Přemysl Valový , Spolupráce: Ing. arch. Veronika Dočekalová, Ing. arch. Vojtěch Marek, Ing. Věra Handlová; dopravní řešení: Ing. Petr Soldán, atelier DPK

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
P.P. Architects s.r.o.
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Martina Holubová, Ing. Marek Holán, Bc. Ada Hermanová
Ing. arch. Jan Procházka
Spolupráce: Ing. arch. Lucie Čechová, Bc. Monika Mozolová, Bc. Lucie Nováková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
ŽÁLSKÝ ARCHITEKTI
Ing. arch. MgA. Jan Žalský
Ing. arch. Aneta Žvaková, MgA. Tomáš Nováček, MgA. Vojtěch Tecl
Spolupráce: Tereza Nováková, Zuzana Včeláková, Jakub Cibula

[Hodnocení poroty]