Předmětem soutěže byl:

a) návrh jednotného výtvarného principu Techmania Science Center

b) architektonicko-výtvarné řešení interiérů SCIENCE CENTRA umístěného v hale č. 55 a PLANETÁRIA umístěného v budově č. 56,

c) uspořádání prostoru expozic (expozičního prostoru) a prostoru pro předvádění prezentací a pro edukační programy SCIENCE CENTRA.

 


Vyhlašovatel

Techmania Science Center, o.p.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, statutární zástupce: Mgr. Vlastimil Volák

Řádní členové poroty - závislí

doc. ak.mal. Josef Mištera
Mgr. Vlastimil Volák

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing.arch. Petr Klíma
Mgr. David Lobotka

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Neudělena.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Atelier Velehradský, s.r.o. - Ing. arch Tomáš Velehradský, Ing. arch. Tereza Velehradská

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Archilab, s.r.o. - Ing. arch. Martin Řežábek

[Hodnocení poroty]

-

3. snížená cena

Částka 30 000,-
Roman Kastl, Kamil Slavíček, Hana Kašparová

[Hodnocení poroty]