Předmětem soutěže o návrh bylo řešení nového přemostění ulice Mezibořská v Litvínově. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí - návaznosti komunikací a dalších veřejných prostor - parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Cílem návrhu mělo být nalezení vhodného architektonického řešení přemostění ul. Mezibořská v lokalitě, kde most výrazně zasahuje do okolní zástavby.

Základní požadavky vyhlašovatele:
- kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru
- kvalitní řešení dopravních vztahů
- zachování parkovacích kapacit v prostoru pod mostem
- respekt k architektonickým a urbanistickým hodnotám místa
- minimalizace investičních a provozních nákladů stavby
- zapojení zeleně v městském prostoru

Jednofázová projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


Vyhlašovatel

Město Litvínov

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Zastupuje: Bc. Kamila Bláhová, starostka města
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Lucie Krupková

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel/fax: +420 467 767 690
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města Litvínov
Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje MěÚ Litvínov
Ing. Blanka Stýblová, zástupce majitelů domů ul. Mezibořská

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Erika Sedláčková, místostarostka města
Ing. Thomas Sebastien Müller, zastupitel města
Eva Šišková, zástupce organizace MY Litvínov, z.s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
- statik – konstruktér mostních konstrukcí
- rozpočtář

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 250 000,-
Ing. arch. Marek Blank
Ing. Petr Tej, Ph.D. , Janek Srnka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 125 000,-
MgA. Ondřej Císler
Ing. arch. Dominik Císař , Ing. arch. Josef Choc

[Hodnocení poroty]

3

Částka 125 000,-
Ing. arch. Jaroslav Slavíček
Ing. Petr Souček , Ing. Jan Bažil

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Refuel s.r.o.
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý
Ing. arch. Kamila Petráková , Ing. arch. Denisa Kyselicová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

[Hodnocení poroty]