Předmět soutěže: Zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace území „Světovar“ – prostor areálu bývalého pivovaru (dále jen řešené území).

 

 

Vernisáž výstavy soutěžních návrhů proběhne v areálu Světovar v interiéru bývalé varny dne 30. srpna od 17hod. Výstava potrvá do 19. září 2010 od 14 do 20 hod. 


Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Marcela Krejsová

Ing. Lumír Aschenbrenner

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Náhlík
Ing. arch. Irena Langová

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Ateliér D3A spol. s r.o., Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Linda Audyová, Milan Bulva, Ing. arch. Jan Bürgermeister, Bc. Lukáš Kutílek, Ing. arch. Petr Jehlík, Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Lukáš Pinkava, Ing. Jan Přikryl, Ing. Šárka Sojková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 130 000,-
Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Marek Řehoř, Bc. Veronika Kommová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 80 000,-
Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, Mgr. art. Martin Antal, Mgr. art. Jakub Kausitz

[Hodnocení poroty]