Pozvánka na workshop k přípravě nového územního plánu - 6. 11. 2012 od 17hod. v Divadélku Jonáš v Měšťanské besedě v Plzni.

V pátek 8. června 2012 se v Měšťanské besedě v Plzni uskuteční odborný workshop a vernisáž výstavy návrhů urbanistické soutěže „Plzeň – vnitřní město“. Plzeňští architekti jsou zváni na diskuzi s oceněnými a odměněnými soutěžními týmy. V publiku se objeví také zástupci města, porotci a ostatní soutěžící. Soutěž uspořádalo město Plzeň v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Soutěž přinesla nové názory na řešení urbanistické koncepce města i nové metodické přístupy. Z důvodu omezené kapacity sálu Vás v případě zájmu o účast prosíme o brzké přihlášení nejpozději však do 29. května 2012 do 12 hodin na e-mailu [email protected]. Bez přihlášení nebude vstup na workshop možný. Program workshopu a pozvánka na výstavu jsou ke stažení na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

Vernisáž výstavy návrhů urbanistické soutěže „Plzeň – vnitřní město“ proběhne v pátek 8. 6. 2012 v 15hod. v Atriu Měšťanské besedy v Plzni. Návrhy budou vystaveny denně do 28. 6. 2012 od 8 do 21hod.

Katalog

______________________________________________

Město Plzeň připravuje zpracování nového územního plánu města, který musí být schválen do roku 2015. Formou ideové urbanistické soutěže chce město získat nové názory na řešení urbanistické koncepce města, především jeho vnitřní části, jako základního podkladu pro tento územní plán.


Vyhlašovatel

statutární město Plzeň

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Irena Langová
Ing. Jitka Hánová
Ing.arch. Jan Toman

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 325 000,-
Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o./ autorský tým: doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá

[Hodnocení poroty]

1

Částka 325 000,-
MOBA studio s.r.o./ autorský tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Kateřina Šrámková, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. arch. Zuzana Kuldová, Michele Porsia, Federica Peruzzi

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
autorský tým: Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Libor Pánek, Ing. arch. Ivan Gogolák

[Hodnocení poroty]

3


Neudělena.

-

Odměna

Částka 60 000,-
MS architekti s.r.o./ autorský tým: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Milan Ševčík, Idan Zveibil MSc.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. Tomáš Cendelín, Mgr. Ing. arch. Petr Jehlík, Ing. arch. Petr Klíma, M Arch. Marek Sivák, RNDr. Milan Svoboda

[Hodnocení poroty]