Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu „Řešení vstupního prostoru budovy ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství“ – vstupní částí budovy se rozumí obvodová zeď budovy stojící na pozemku p.č. 1688/75 k.ú. Jundrov situovaná na jižní stranu, vstupní schodiště včetně dveří a závětří.

 

 

brno jundrov vernisaz


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

městská část Brno – Jundrov

Předseda poroty

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Řádní členové poroty - závislí

Ivana Fajnorová
Irena Koláčná

Řádní členové poroty - nezávislí

akad. arch. Tomáš Kotas
Ing.arch. Tomáš Beránek
Ing.arch. Jana Ocelková
1

Částka 20 000,-
Jan Voltr

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Jan Horký, spoluautor: Kateřina Špidlová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Tomáš Čech

[Hodnocení poroty]