Předmětem soutěže bylo řešení proměny vstupního prostoru do objektu Celetná 20. Vyhlašovatel očekával návrhy řešení prostoru jako reprezentativního, uživatelsky příznivého a přehledného. Prostor měl být primárně řešen jako studentská vrátnice.

Jednofázová veřejná ideová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Zastupuje: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka
Kontaktní osoba: ing. Miloslav Doubek
vedoucí technického střediska
Správa budov a zařízení
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město
telefon: 224 491 778
mobil: 606 639 365


Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel/fax: 236 080 565, 778 444 009 / 236 080 560
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: 8sxyvci

Řádní členové poroty - závislí

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D
PhDr. Richard Biegel, PhD.

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
MgA. Marcela Steinbachová
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Macek, PhD.

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborníků znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 60 000,-
Ing. arch. Tomáš Kovalčík , Ing. arch. Adéla Křížková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 37 500,-
Architekti Zakopcem
Ing. arch. David Zalabák , Ing. arch. Jaroslav Kopecký

[Hodnocení poroty]

3

Částka 37 500,-
Ing. arch. Tomáš Kopecký

[Hodnocení poroty]