Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby dvou klasicistních budov Filozofické fakulty UK v Pražské památkové rezervaci (jedna z budov je kulturní památkou). Využitím nových objektů by mělo dojít k částečnému vykrytí dlouhodobého deficitu v oblasti prostorového i materiálního vybavení zejména pro badatelské a výukové účely. Předpokládané stavební náklady jsou 240 mil. Kč bez DPH.

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou osoba pověřená realizací této zakázky: Ing. arch. Simona Dočkalová, tel.: 221 619 437, 731 439 762, e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, 16400 Praha 6
Tel.: 773 222 338
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., proděkan pro infrastrukturu FF UK
Ing. arch. Simona Dočkalová - Správa budov, referát investic FF UK
Ing. Filip Malý, tajemník FF UK

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jakub Jirsa, PhD., člen Akademického senátu FF UK
Mgr. Samuel Zajíček, Místopředseda akademického senátu FF UK

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, expert na památkovou péči
Ing. Jiří Gregor, ekonomicko-provozní náměstek Národního muzea, Praha

1

Částka 600 000,-
Ing. arch. Václav Škarda
Autoři:Ing. arch. Tomáš Bílek
Spolupracující osoby:Ing. arch. Miloš Hlaváček , Ing. arch. Lukáš Houser

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
Ing. arch. MgA. Jan Novotný, Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček
MgA. Jonáš Krýzl

[Hodnocení poroty]

-

1. zvýšená odměna

Částka 300 000,-
Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Kalhous

[Hodnocení poroty]

-

2. zvýšená odměna

Částka 170 000,-
ABM architekti, s.r.o.
Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Pavel Suchý
Ing.arch. Filip Fišer, Michaela Turková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
G.L.A. Architekti s.r.o. a AED project, a.s.
akad. arch. Vlastimil Vagaday
Ing. Aleš Marek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Soutěž Opletalova uni
Ing. arch. Marek Habr
Ing. arch. Jiří Kučera, Ing. arch. MgA. Tomáš Legner, MgA. Markéta Zdebská, Ing. Michal Volf – Kvalitář, s.r.o.

[Hodnocení poroty]