Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem (bývalý areál podniku Strojtex) v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, areál však není zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Návrh se měl stát jedním z podkladů k zadání zakázky na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prací, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání. Návrh měl architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít ho široké veřejnosti z řad obyvatel města i jeho návštěvníků. Návrh měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Organizátor

Město Dvůr Králové nad Labem

Sekretář soutěže

Ing. Ctirad Pokorný

vedoucí odboru RISM, MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Tel: 739 521 829, 499 318 298
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ivan Plicka

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jan Jarolím, starosta města
Ing. Jan Helbich, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Tomek
Ing. arch. Martin Pour

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Ota Černý, radní města
Ing. arch. Vladimíra Paterová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 900 000,-
GRIMM Architekti s.r.o.
Ing. arch. Rudolf Grimm
Ing. Martina Grimmová
Spolupráce: , Ing. arch. Filip Vlach, Ing. arch. Alexandra Krejčí, Ing. Jan Špaček ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 800 000,-
Drawcon s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
MS architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
studioLIBRE s.r.o.

[Hodnocení poroty]