Zařazeno do projektu Ceny Petra Parléře 2015.

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického návrhu revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník.

Jednokolová veřejná ideová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354

Spoluvyhlašovatel

MĚSTYS DOUBRAVNÍK
Sídlo: Úřad městyse Doubravník, 592 61 Doubravník 75
Starostka: Ing. Barbora Šenkyříková, T: 724 159 584, E-mail: [email protected], [email protected]
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Šenkyříková

Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, M: 724 085 334, E-mail: [email protected]
E-mailová adresa pro registraci: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Barbora Šenkyříková, starostka městyse
Ing. Jiří Rous, člen Rady městyse

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Sedláček, Ph.D., místostarosta městyse

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Lenka Křemenová
1

Částka 80 000,-
Jaroslav Sixta, Marek Tůma, Jan Procházka, Michal Kuřík, Ondřej Zámečník

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
City Upgrade s.r.o. / Ivo Pavlík, Lucie Chytilová, Vratislav Ansorge, Jiří Polák, Anita Prokešová, Lenka Juchelková, Patcharasiya Kamphusan

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Autoři: Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jiří Železný / spolupracující: Klára Zahradníčková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Martin Prokš, Marek Přikryl

[Hodnocení poroty]