Předmětem veřejné soutěže o návrh bylo zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý most“.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
tel.: 281 005 111
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jana Lebedová

vedoucí úseku územního rozvoje
Úřad m. č. Praha 14
+420 281 005 292
[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Radek Vondra – starosta Městské části Praha 14
Ing. arch. Milan Veselý – hlavní architekt Městské části Praha 14

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Irena Kolmanová
Ing. arch. Ivo Herman

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborného znalce pouze s výslovným svolením zadavatele.

2

Částka 100 000,-
HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o.
RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Mgr. Monika Boháčová
Ing. arch. Petr Rejnuš , Ing. Daniela Kortusová , Ing. Linda Köstelová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Ivan Vavřík
Ing. arch. Richard Ott , Ing. arch. Tereza Šimečková , Ing. arch. Eliška Stoulilová

[Hodnocení poroty]