Předmětem této soutěže o návrh bylo zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu mělo být propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.
Cílem soutěže bylo získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

Web soutěže: http://zatec.cityupgrade.cz/.

 

Vyhlašovatel

Město Žatec

náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Statutární zástupce: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

City Upgrade s.r.o.
čp. 221, 675 56 Dukovany
Tel: + 420 739 415 901
e-mail : [email protected]

Předseda poroty

MgA. Markéta Zdebská

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Radim Laibl, místostarosta města Žatec
Jaroslav Špička, místostarosta města Žatec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Gabriela Becková

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Odborník na zeleň a krajinu, geobotanik;
Odborník na architekturu brutalistní architekturu;
Oborník na dopravu.

1

Částka 300 000,-
Objektor architekti s.r.o.
MgA. Václav Šuba
MgA. Jakub Červenka ,
Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner
Spoluautoři: ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
NEUHASL HUNAL s.r.o.
Ing. arch. Ivan Březina
Ing. arch. Ing. David Neuhasl , Ing. arch. Matěj Hunal ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Akad.arch. Jan Hendrych
Ing. arch. Matěj Čunát, MgA. Miroslav Chmel, MgA. Eliška Málková, MgA. Marie Štefanová, Ing. arch. Karolína Roschl, DiS., MgA. Jana Voňková

[Hodnocení poroty]