Předmětem soutěže bylo najít nejlepší řešení na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů.
Cílem soutěže bylo najít nejkvalitnější řešení pro podobu náměstí Bratří Jandusů v městské části Praha
22, v Uhříněvsi. Cílem soutěž je najít partnera pro vytvoření kvalitního a funkčního veřejného
prostranství.

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 22
zástupce: Vojtěch Zelenka, starosta městské části Praha 22

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA: MOBA studio

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Vojtěch Zelenka, starosta
Jiří Hejda, architekt MČ Praha 22

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ivo Krátký, radní MČ Praha 22

Náhradníci poroty - nezávislí

David Neuhäusl, architekt, Neuhäusl Hunal, neuhauslhunal.cz

Odborníci přizvaní v době vyhlášení soutěže:
Jmenovitě není zatím určeno, ale přizváni budou:
- dopravní inženýr
- vodohospodář.
Další přizvaní odborníci:
- porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 250 000,-
M2AU
Ing. arch. Daniel Struhařík
Linda Obršálová, David Helešic, Filip Musálek, Václav Mihola, Norbert Obršál

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
BY architects
MgA. Markéta Zdebská
Marek Žáček, Marie Čáslavská, Michaela Křižáková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
gogolák + grasse
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]