Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace měla být úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí  měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a prostorového uspořádání nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby desetitisícového historického města. Součástí podkladů bylo podrobné zadání, založené na koncepci rozvoje města a veřejné diskuzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Tišnov

nám. Míru 111
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
zástupce vyhlašovatele:
Sabina Dvořáková
projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory, Město Tišnov
e-mail: [email protected]

Organizátor

PhDr. Markéta Pražanová / Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 417, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: marketa.prazano[email protected]
Poddodavatel:
Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova
Ing. Karel Souček, 1. místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Aleš Navrátil, radní
Ing. Václav Šikula, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Eva Wagnerová
doc. Ing. et Ing. František Kuda, městský inženýr
Ing. Adolf Jebavý

Přizvaní odborníci a experti:
Na dopravu
- Luboš Dvořáček, odbor dopravy
Na městský rozvoj
- Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka Tišnova
- Ing. Luboš Chvíla, předseda Komise pro rozvoj města
- Ing. Alena Doležalová, vedoucí odboru územního plánování
- Bc. Soňa Matušková, vedoucí odboru stavebního řádu
Na investice
-Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí Odboru investic
- Bc. et Bc. Yara Sukeníková, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
Na krajinářskou architekturu a modro-zelenou infrastrukturu
- Ing. Mgr. Eva Jeníková, krajinářská architektka
Na veřejnou zeleň a veřejná prostranství
Ing. Václav Drhlík, krajinář
Na klimatické změny
- Jan Křehlík, zastupitel.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 230 000,-
M&P Architekti
Petr Velička, Ing. Markéta Veličková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 180 000,-
P.P. Architects
Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Jan Procházka, Ing. Marek Holán
Ing. arch. Lucie Čechová, Bc. Monika Mozolová, Bc. Lucie Nováková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Ing. arch. David Balajka

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 42 333,-
gogolák + grasse
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 42 333,-
Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký
Ing. arch. Alexandr Verner, Ing. arch. Kateřina Holotová, Bc. Kateřina Fišerová, Bc. Kseniya Bahdanovich, Ing. arch. Jakub Mazur

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 42 333,-
Ing. arch. Tomáš Harom
Jan Najman

[Hodnocení poroty]