Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu revitalizace objektu Sokolovny na Nové centrum kultury města Rokycany. A rozhodnutí o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bylo také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh měl být podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.
Vyhlašovatel

Město Rokycany

Masarykovo náměstí 1
Střed,337 01 Rokycany

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

tel.: + 420 739 415 901
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Radek Dragoun

Řádní členové poroty - závislí

Václav Kočí, starosta
Mgr. Jan Šašek, místostarosta
Ing. Tomáš Rada, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Lukáš Rada, radní a ředitel Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Tomáš Hůlka, vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Radka Janová, vedoucí odboru stavebního
Bc. Jana Cinkeová, památky
Rozpočtář staveb.

1

Částka 750 000,-
Rusina Frei, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 650 000,-
Ing. arch. Tomáš Hanus

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
BY architects, spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
REFUEL, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. MgA. Michal Šiška, MgA. Ing. arch. Adam Wlazel, Ing. arch. Mgr. Petr Štěpánek
MgA. Matěj Petránek

[Hodnocení poroty]

-

Částka 50 000,-
Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch Kryštof Foltýn, Ing. arch Martin , Holý, Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka

[Hodnocení poroty]