Město Praha hledalo vhodné řešení parku na Karlově náměstí a zpracovatele dokumentace na jeho celkovou revitalizaci. Řešení parku nebylo možné oddělit od řešení celého náměstí, ani ho nebylo možné izolovat od širších souvislostí ani od skutečnosti, že dnes je park kulturní památkou. Samo zadání nebylo možné možné vytvořit bez toho, aby byly paralelně prověřovány různé varianty řešení a diskutovány společně se zástupci zainteresovaných stran. 

Z toho důvodu město zvolilo řízení se soutěžním dialogem, které takový proces umožňuje. Jeho předmětem bylo řešení celého Karlova náměstí s důrazem na vlastní park s cílem získat návrh, který úspěšně a se zachováním vysoké kvality architektonicko – krajinářského řešení skloubí požadavky na kvalitní památkovou obnovu parku, na kvalitní veřejný prostor odpovídající současným standardům kladeným na důležité evropské město. Tento úkol bylo nutné splnit současně s efektivním řešením současných problémů, které souvisejí s intenzivním motorovým i pěším provozem, špatným hospodařením s dešťovou vodou v parku, s celkově špatným stavem dřevin a se současným problematickým sociálním obrazem tohoto místa. Výběr probíhal v několika na sobě navazujících krocích.

Do řízení se mohly hlásit týmy složené z krajinářského architekta, architekta a dopravního inženýra, které splnily minimální kvalifikační kritéria.

Řízení bylo vedeno jako mezinárodní. Soutěžní podmínky byly k dispozici v českém a anglickém jazyce a jednání na workshopech byla tlumočena (CZ/EN).

Cena, náhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 20 mil. Kč

Předpokládaná částka investičních nákladů: 150 – 300 mil. Kč

Platby účastníkům zadávacího řízení: 400 tis. Kč/ 1 tým      

(jedná se o ty účastníky, kteří byli vybráni k účasti na workshopech)

Zadávací řízení se soutěžním dialogem je specifické řízení, odlišné od architektonické soutěže o návrh.Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka hl. m. Prahy
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta Městské části Praha 2
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha
Ing. Karel Prajer, ředitel Odboru strategických investic MHMP

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Michal Fišer
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Dipl.-Ing. Almut Jirku, krajinářská architektka, Senat Berlin, člen BDLA
Prof. Dipl.-Ing. Cornelius Scherzer, krajinářský architekt, Technická univerzita Drážďany
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., historik a filosof, Collegium Europaeum

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy
Ing. Sylvie Hájková, vedoucí odboru rozvoje Městské části Praha 2
Ing. Štěpán Špoula, krajinářský architekt, IPR Praha
Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Antonín Novák
Dipl.-Ing. Suzanne Spurná, krajinářská architektka

1


Rehwaldt krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP

[Hodnocení poroty]

2


Agence Ter, Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

[Hodnocení poroty]

3


Buro Sant en Co V.O.F. ve spolupráci s M1 architekti s.r.o. a Atelierem PROMIKA s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

4. místo


GustafsonPorter + Bowman LLP – britské krajinářské studio ve spolupráci s českým krajinářským studiem šmídová landscape architekts

[Hodnocení poroty]

-

5. místo


New visit s.r.o.

[Hodnocení poroty]