Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace venkovních ploch Lázní Aurora (včetně řešení parkování, příjezdu k recepci a parteru severně od hlavní budovy) a obnovy vstupních prostor lázní. Zájmem vyhlašovatele bylo zatraktivnění exteriéru i interiéru lázní a zlepšení funkčnosti – zajištění plynulého a uživatelsky přívětivého odbavení klientů Lázní Aurora od jejich příjezdu do lázní, až po ubytování. Předpokládal se návrh takového řešení, které bude zohledňovat moderní trendy a technologie užívané v soudobém a budoucím lázeňství.

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
www.mesto-trebon.cz

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, 16400 Praha 6
Telefon: 773 222 338, 603 541 033,
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Terezie Jenisová, starostka Třeboně
PhDr. Milan Kramárik, jednatel Lázní Aurora a Bertiných lázní
Ing. arch. Aleš Valder, tajemník MÚ Třeboň

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zdeněk Mráz, místostarosta
Ing. Josef Pindroch, místostarosta
MUDr. Antonín Doležal, radní
Josef Neužil, radní
Ing. Jiří Vopátek, PhD., radní
Ing. Bohuslav Jirák, radní
Ing. Pavel Hajna, vedoucí Odboru rozvoje a investic, MÚ Třeboň
František Vochozka, referent, Odbor rozvoje a investic, MÚ Třeboň
Ing. Martin Blažek, ekonomický ředitel Lázní Aurora a Bertiných lázní

Náhradníci poroty - nezávislí

Odborní znalci:
Ing. Radim Filípek, expert na dopravu

O případném přizvání dalších odborných znalců rozhodne porota po projednání s vyhlašovatelem soutěže.

2

Částka 250 000,-
Ing. arch. Michal Schwarz
Autoři: Jindřich Starý, Kateřina Štědrá
Spolupráce: sochař Čestmír Suška

[Hodnocení poroty]

-

2. snížená cena

Částka 200 000,-
JPS J. Hradec, s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Milan Špulák, Theodor Pokorný, Ing. Milan Špulák
Spolupráce: Ing. Miroslava Cimbůrková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 170 000,-
Ing. arch. Jiří Lukeš, Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová
Autoři: MgA. Štěpán Beránek, Ing. arch. Marie Smetana, Bc. Zuzana Šikulová, MgA. Roman Černohous

[Hodnocení poroty]

-

3. snížená cena

Částka 120 000,-
Ing. arch. MgA. Marek Barták, MgA. Marcela Steinbachová
Autoři:
Spolupráce: Ing. arch. Vít Holý, Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. Zbyněk Píša, Ing. Petr Děták, Ing. Jan Toman, Ing. Ondřej Koten

[Hodnocení poroty]