Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích a konverze stávajících objektů pošty a hasičské zbrojnice pro plnění nových funkcí městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti.


Vyhlašovatel

město Hostomice

zástupce vyhlašovatele: Vít Šťáhlavský, starosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Monika Immrová, zástupce vyhlašovatele
Vít Šťáhlavský, starosta obce
Petr Lachman, zástupce vyhlašovatele

Náhradníci poroty nezávislí:
Antonín Žižkovský

Náhradníci poroty závislí:
Jiřina Walterová, ředitelka školy

1

Částka 140 000,-
MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, Ing. Miloslav Cymbál - A1Architects

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Martin Heckel, Ing. arch. BcA. Eva Vopátková, spoluautor: Ing. arch. Jiří Soukup

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Bc. Jana Hlavová, Ing. arch. Jana Medlíková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
MgA. Pavel Griz, MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal - Molo architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Miroslav Holubec

[Hodnocení poroty]