Předmětem návrhu bylo zpracování úpravy Pražské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Jaselskou ke křižovatce s ulicí náměstí Republiky a části ulice Sluneční a ulice Štítarské.

Vyhlašovatel plánuje v budoucnu (horizontu 2 let) na tuto soutěž navázat a vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh na navazující ulici Politických vězňů.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 Vyhlašovatel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
kontaktní osoba: Václav Horák
telefon: 321 748 347, 728 657 738
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Město Kolín

Václav Horák
sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
telefon: 321 748 347, 728 657 738
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí odboru

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

K jednání poroty bude přizván odborný znalec v oboru dopravy Ing. Václav Pivoňka.

1

Částka 120 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
MCA ateliér s.r.o.
Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Vojtěch Ertl
Ing. arch. Radek Novotný ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Stamat spol. s r.o.
Ing. arch. Irena Schusterová
Ing. arch. Nela Schusterová ,

[Hodnocení poroty]