Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu a projektu základní strategie na postup při regeneraci území areálu továrny Perla 01 v Ústí nad Orlicí.

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Zástupce zadavatele: Petr Hájek, starosta města
e-mail [email protected]
tel. + 420 465 514 235

Sekretář soutěže

Ing. Aleš Houserek

Lazaretní 13, 615 00 Brno
tel./fax: +420 545 120 284/+420 545 120 210;
e-mail:[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Milan Košař
Petr Hájek (starosta města)
Matouš Pořícký (zastupitel města Ústí nad Orlicí)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Preclík (zastupitel a radní města Ústí nad Orlicí)

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 400 000,-
MS plan s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
Ing. arch. Tomáš Pejpek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
ATELIER 8000 spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]

-

4. cena - Odměna

Částka 60 000,-
MgA. Ing. arch Michal Fišer

[Hodnocení poroty]

-

5. cena - Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch Roman Čerbák, Ing. arch. Martin Klenovský, Ing. arch. Robert Sedlák, Ing.arch. Jaromír Walter

[Hodnocení poroty]