Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na revitalizaci prostoru parku Komenského ve Zlíně, který je součástí přístupových cest ke Kulturnímu a univerzitnímu centru (dále jen KUC), a koncepce řešení s cílem vytvořit podmínky pro krátkodobou relaxaci v centru města všem věkovým kategoriím obyvatel.

 

 

Vernisáž výstavy soutěžních návrhů se bude konat ve čtvrtek 11. 8. 2011 v 17hod. v prostorách kulturního institutu Alternativa (Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín).

Výstava potrvá do 8. 9. 2011 (po - pá 8 - 12hod., 13 - 17 hod, so: 10 - 16hod.).


Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Miroslav ADÁMEK, primátor města (omluven, hlasuje Mgr. Jungmann)
RNDr. Bedřich LANDSFELD, náměstek primátora
Ing. arch. Dagmar NOVÁ, architektka města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Eva ŠTAUDEROVÁ, 1. náměstkyně primátora
Mgr. Pavel JUNGMANN, člen RMZ
Ing. Václav KRÁTKÝ, Odbor městské zeleně MMZ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Šimeček
Ing. arch. Milan NYTRA (omluven ze zdravotních důvodů)
1

Částka 160 000,-
Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Lucie Radilová, Ing. Zdeněk Sendler, spoluautoři: Ing. arch. Eva Šopíková, Ing. arch. Marian Lanc, Ing. Michaela Čechová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Ing. Maxim Turba, Radka Špičáková, MgA. Petr Souček

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer, spoluautoři: Ing. arch. Ladislav Fescu, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Radek Toman (ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s.r.o.)

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Ing. arch. Tomáš Dohnal, Ing. arch. Pavel Šlejhar, Ing. arch. Veronika Bubeníčková, spoluautoři: Bc. Martina Dvořáková, Bc. Martin Novák (INTAR a.s. - ateliér Praha)

[Hodnocení poroty]