Předmětem soutěže: Projekt rodinného nebo bytového domu či jiné stavby (kancelářská budova, budova občanské vybavenosti apod.) s nízkou potřebou energie. Navržená stavba musí odpovídat klasifikaci stupně tepelné náročnosti budov kategorie A (mimořádně úsporná) nebo kategorie B (velmi úsporná) dle ČSN 73 0540-2 ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže. Navrhovaná budova jako celek a její jednotlivé konstrukce by měly být v souladu s ČSN 73 05 40-1 až 4 ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže.  Projekt musí být navržen s vhodným využitím izolačních systémů nebo materiálů Rockwool.

Vyhlašovatel

Rockwool, a.s.

U Háje 507/26, 147 00 Praha 4

Porota

Martina Pásková
Šimon Caban
Oleg Haman
Miloslav Meixner
Jan Tywoniak
Josef Smola
Petr Stejskal

náhradníci:
Jan Novák
Zdeněk Kobza
Vladimír Štulc
Mojmír Hudec

-

I. 1 PROJEKTY - 1. cena


Tomáš Vanický, Tomáš Krupa, spoluautor: Vadimír Smudek - Bytový dům "B" - Vostelčice

[Hodnocení poroty]

-

I. 1 PROJEKTY - 2. cena:


Pavel Jura - Rodinný dům Tvarožná

[Hodnocení poroty]

-

I. 1 PROJEKTY - 3. cena


Filip Titl - Rodinný dům: vetikální, úsporný, žužlavý

[Hodnocení poroty]

-

I. 1 PROJEKTY - Čestné uznání


František Denk, FA ČVUT, spoluautor: Veronika Poláková - Modular Element Housing

-

I. 1 PROJEKTY - Čestné uznání


Ondřej Chybík, FA VUT Brno, spoluautor: Martin Poruba - Nízkoenergetický dům Rockwool

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 1. cena


Michal Bednář, FA ČVUT - Mateřská škola

[Hodnocení poroty]

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 2. cena


Dušan Řezanina, FAST VUT Brno, spoluautor: Kateřina Špidlová - Dřevěný nízkoenergetický dům

[Hodnocení poroty]

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 2. cena


Ondřej Novosad, FA VUT Brno, spoluautor: Zuzana Janoušková - Bydlení bez závazků

[Hodnocení poroty]

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - 3. cena


Michal Krištof, FA VUT Brno - Rodinný dom Rockwool

[Hodnocení poroty]

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - Čestné uznání


David Přikryl, FA VUT Brno - Rodinný dům s obchodním přízemím

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - Čestné uznání


Aleš Javůrek, FA VUT Brno, spoluautor: Jiří Bužek - Objekt pro dočasné ubytování

-

I. 2 PROJEKTY - studentské práce - Čestné uznání


Veronika Dobešová, FA VUT Brno, spoluautor: Gabriela Blažková - Dům ve svahu